PROJEKT

VATTENPROJEKT
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ankarstiftelsen borrar brunnar och renar vatten – smutsvatten blir dricksvatten.

FOTBOLL
Ankarstiftelsen driver fotbollsskolor för ungdomar i högriskområden. I stället för att hamna i kriminalitet och drogmissbruk får de hjälp av våra fotbollstränare och socialarbetare att hitta andra värden i livet.

SKOLOR
Skolan är en grund för livet Ankarstiftelsen bygger varje månad enkla skolor för att erbjuda så många barn som möjligt den självklara rätten att gå i skola.

FÄNGELSEARBETE
En utmaning på djupet Ankarstiftelsen stöder en organisation som genom det kristna budskapet medverkar till att fångarna får nödvändig hjälp att förändra sitt liv. Detta leder till att familj, omgivning och hela samhällen påverkas.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRD
Med hjälp av tandläkare, läkare och sjuksköterskor stöder vi uppsökande verksamhet. Byar längs Amazonfloden får besök och erbjuds hjälp. Varje år får flera tusen hjälp.

BARN- OCH FAMILJESTÖD
Några kvällar i veckan möter våra medarbetare gatubarnens svåra situation. De lidande är obeskrivbart. De är trasiga på alla sätt. En kopp varm choklad en smörgås och några vänliga ord kan vara början på en förändring.

STIPENDIEVERKSAMHET
En möjlighet för ungdomar att studera vidare. Denna satsning har visat sig vara mycket effektiv. I mån av möjligheter vill Ankarstiftelsen medverka till att utöka denna satsning.

FADDERBARNSVERKSAMHET
I stället för gatan. När föräldrarna hamnar i fängelse förstör det samtidigt barnens liv. Många av dem hade varit gatubarn om inte våra faddrar hade funnits och gett våra medarbetare på plats möjlighet att hjälpa.